Integritetspolicy

Vem ansvarar för behandlingen av dina uppgifter?

BEAC Mundial SL N.I.F B76317734 registrerad i handelsregistret i Las Palmas Gran Canaria, Volym 2192, företagsregister, Folio 211, sidan 54152. Adress: Avenida de Tirajana 37, Edificio Mercurio, Torn 1 Lokal 3J, 35100 San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas, Gran Canaria, Spanien. Telefon: +34 828 789 192. Kontaktadress: Avenida de Tirajana 37, Edificio Mercurio, Torn 1 lokal 3J, 35100 San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas, Gran Canaria, Spanien. Telefon: +34 828 789 192. E-mail: info@beac-es.com

I vilket syfte behandlar vi dina personuppgifter?
För att uppfylla de avtalsenliga åtagandena vid köp av våra produkter eller tjänster.
De personuppgifter som tillhandahålls oss kommer att behandlas för att identifiera Er som användare av vår webbplats och för att hantera utvecklingen, uppfyllandet och genomförandet av avtalet om produkter eller tjänster som Ni har köpt. Uppgifterna kommer att lagras så länge som vår affärsrelation upprätthålls och när den är avslutad kommer den att blockeras under en period av fyra år för eventuella anspråk som kan uppstå. Den rättsliga grunden för behandlingen av denna information är att uppfylla de avtalsenliga skyldigheter som Ni åtar er när Ni köper våra produkter.
För att skicka information eller för att komma i kontakt med Er för att förbättra Er upplevelse när Ni besöker vår webbplats.
Vi kan kontakta Er via e-post, samtal, textmeddelanden eller andra likvärdiga elektroniska meddelanden för våra produkter, uppdateringar, incidenter eller för informativa meddelanden relaterade till användningen av vår webbplats, när det är nödvändigt för korrekt användning av våra tjänster.

Dina personuppgifter kan också användas i syfte att skapa användarprofiler (för vilka vi använder segmenteringsförfaranden baserade på kön, intressen eller köpbeteende), och för att skicka Er (på elektronisk väg, post eller telefon, inklusive textmeddelande eller annat liknande meddelanden) personlig kommersiell information, som kan vara av intresse för Er, om de produkter eller tjänster som är relaterade till de som erbjuds av BEAC Mundial, förutsatt att Ni har gett Ert samtycke genom att markera prenumerationsrutan till våra nyhetsbrev. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna för detta ändamål är att ge oss Ert samtycke genom att markera prenumerationsrutan. Det är därför nödvändigt att Ni markerar den här behörighetsrutan om Ni vill att vi ska använda dina uppgifter för detta ändamål.
Vi informerar Er om Ni kan återkalla behandlingen av Era uppgifter för detta ändamål genom att skicka e-postmeddelande till: info@beac-es.com

eller avsluta de kommersiella aviseringarna via länken som visas i våra nyhetsbrev. När Ni begärt att avsluta/avbryta era uppgifter kommer de att sparas under en period av tre år, endast tillgängliga för offentliga förvaltningar och domstolar, för att kunna delta i alla möjliga fordringar innan de raderas.

Dina rättigheter i förhållande till personuppgifter
Du kan utöva rättigheterna till tillgång, rättelse, radering, invändning, begränsning av bearbetning och portabilitet av uppgifterna, genom att ladda ner de formulär som Ni måste fylla i och skicka tillbaka till oss med en kopia av ditt DNI eller pass, antingen till vår postadress eller e-post.
Tillgång
Rättelse
Radering
Begränsning av databehandling
Bärbarhet
Invändningar
När vi tagit emot dokumentationen kommer vi att fortsätta med dina rättigheter inom de lagligt fastställda tidslinjerna. Om Ni inte skulle vara nöjd med utövandet av dina rättigheter kan du lämna in en ansökan till kontrollmyndigheten, den spanska dataskyddsmyndigheten (Agencia Espanola de Protección de Datos) på www.agdp.es

Länkar till tredje part
När det gäller länkar till tredje part kommer användaren att omfattas av användarvillkoren och sekretesspolicyn för den nya webbplatsen, och användaren accepterar att BEAC Mundial SL inte kommer att vara ansvarig eller ha några juridiska skyldigheter för användaren av sådana webbplatser. BEAC Mundial SL äger de immateriella och industriella rättigheterna till www.beac-es.com och de element som ingår i www.beac-es.com. Därför är det förbjudet att reproducera (med undantag för tillfällig nedladdning från webbplatsen till hårddisken i användarens dator eller till proxyservrar), kopiera, använda, distribuera, återanvända, utnyttja, göra andra kopior, skicka med post, överföra, ändra, överföra eller vidta någon annan åtgärd som görs med hela eller delar av informationen på denna webbplats som inte uttryckligen har godkänts av BEAC Mundial SL.

Ändringar av användarvillkoren och integritetspolicyn
BEAC Mundial SL förbehåller sig rätten att ändra sina användarvillkor och sin integritetspolicy närhelst det anses lämpligt. Användaren är skyldig att granska innehållet i dessa användarvillkor och integritetspolicy, eftersom de kan ändras utan föregående meddelande. Han/hon förstår och accepterar varje enskild klausul i detta dokument. Han/hon förstår och accepterar varje enskild klausul i detta dokument.