Välkommen till BEAC

BEAC Mundial SL är ett bolag på Gran Canaria som inriktar sig på administrativa tjänster och ekonomiska analyser för alla typer företag och föreningar.

En komplett administrativ tjänst utifrån kundens behov där vi tillhandahåller allt från uppstart av företaget till den dagliga driften.

Privatpersoner

Vi har också en avdelning som kan hjälpa till med alla typer av arrangemang för privatpersoner. Till exempel: deklarationer för icke-bosatta, köp och försäljning av egendom, testamenten, enkla översättningar av dokument…

Registrering av enskild företagare

Skapande av bolag

Skatter

Löner

Bokföring

Ekonomiska analyser

Verksamhetsutveckling

Beslutsstöd

Budget

Ekonomiska rutiner

Ekonomisk uppföljning

Utbildning

Ett komplett koncept för er samfällighet

Bokföring och Administration

Auktoriserade ekonomer som är uppdaterade med de senaste nyheterna gällande skatter och regelverk. Marknadsledande programvara för bokföring och administration av samfälligheten. Regelbundna uppdateringar av ekonomiska rapporter via online app för styrelsen och ägarna. Automatiserat faktureringsprogram för månadsavgifterna. System för onlinebetalning via kort och Apple/Google pay så att ägarna kan enkelt betala sina avgifter på sitt eget språk.

Kommunikation med Ägare

Vi har moderna verktyg för nyhetsbrev samt egenutvecklad app för kommunikation med samfällighetens ägare.

Skattedeklarationer för icke residenta

I Spanien så behöver man deklarera sitt boende oavsett om man hyr ut den eller inte. Vi är specialiserade på detta område och har färdiga lösningar för ägare som ej har sin obegränsade skattskyldighet i Spanien.

Löner

Lönehantering Därav är det viktigt att hålla sig uppdaterad. Vår personal på löneavdelningen har endast detta som arbetsuppgift och vidareutbildas löpande.

Web och sociala medier

Vi har en egen avdelning för utveckling av web samt experter inom sociala medier med den senaste tekniken.

Fastighetsförsäljning samt turistuthyrning

Via vårt dotterbolag BEAC Real Estate kan vi även ta hand om försäljning av fastigheter och implementera turistuthyrningskoncept.

Kvalitetsintyg

ISO Certifiering

För att kunna säkerställa vår kvalitet är vi certifierade inom ISO 9001 för kvalitet samt 14001 för miljö.

Organisationer

Då regelverket gällande turistmark på kanarieöarna är i ständig förändring så tycker vi att det är viktigt att kunna leverera den senaste informationen. Därav är vi medlemmar i de 2 största organisationerna PALT och ASCAV.

Juridisk avdelning

I en samfällighet krävs det ständig juridisk kunskap, allt ifrån ärenden gällande arv och obetalda avgifter till frågor gällande uppdelningar av fastigheternas registreringar. Vi samarbetar därmed med de ledande advokatbyråerna inom sina områden.

BEAC Real Estate and Investments

BEAC Real Estate and Investments SL är ett bolag på Gran Canaria som inriktar sig på support vid fastighetsköp, affärsöverlåtelser och fastigheter för kommersiellt bruk.

En komplett service som är baserad utifrån kundens behov och i vilken vi erbjuder allt, hela vägen från köp till den dagliga verksamheten.

VIP Service: genom vårt stora kontaktnät kan vi hitta investeringar som inte finns publicerade. Kontakta oss för mer information

Vilka är vi?

Ett fantastiskt team

BEAC Mundial SL är ett bolag på Gran Canaria som inriktar sig på bokföringstjänster och ekonomiska analyser samt övriga administrativa tjänster för alla typer av företag och föreningar.

En komplett administrativ tjänst utifrån kundens behov där vi tillhandahåller allt från uppstart av företaget till den dagliga driften.

Följ oss på Instagram