Hoppa till innehåll

Vi hjälper er med

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling är förmågan att hantera förändringar i omvärlden som påverkar verksamheten.
I optimeringen av verksamheten stödjer vi er med processer och utveckling av organisationen.

Våra konsulter har många års erfarenhet av kartläggning, dokumentering och effektivisering av processer.

_1454966858_jpg

Beslutsstöd

Beslutsstöd är ett samlingsbegrepp för olika funktioner som stödjer effektivt beslutsfattande inom företaget.
Beslutsstöd hjälper till att skapa en god överblick och hjälper även till att samla ihop bra underlag.

Ett system för beslutsstöd levererar rätt information till rätt person i rätt tid.​
Det kan handla om exempelvis ekonomisk uppföljning, försäljningsstatistik, kundanalys och produktionsuppföljning.

_1454966841_jpg

Bokföring

Korrekt bokföring är ett viktigt verktyg för att ha kontroll på verksamheten.

Vår bokföringstjänst innebär att vi ordnar, sammanställer och rapporterar alla era affärshändelser.
Vi dokumenterar alla verifikationer så ni får god uppsikt över verksamhetens ekonomi.

Calculator and check book

Ekonomiska analyser

Tillsammans med er analyserar vi verksamheten för att därefter utveckla de behov som finns.
Ni får perspektiv och helhetssyn på hur företaget mår och företagets framtid.

economics_orig

Budget

Ett viktigt verktyg är en väl genomarbetad och periodiserad budget.
Vi hjälper er med företagets budget så ni får en uppfattning om vad som skapar lönsamhet och kontroll över ekonomin.

budgeta428

Ekonomiska rutiner

Att följa landets lagar och uppsatta regelverk för bland annat inköp är en viktig tidsbesparande åtgärd.
Vi översätter och tillhandahåller de vanligaste rutinerna, allt för att er vardag ska bli enklare.

rutinerd6b2

Ekonomisk uppföljning

Varje månad får ni en ekonomisk uppföljning där ni tydligt kan se alla intäkter och kostnader jämfört med budget samt en enkel översiktsbild med de nyckeltal ni vill kontrollera.
Vi använder oss av användarvänliga databasbaserade system för beslutsstöd.

uppf-ljning_1_orig

Utbildning

Vi tror på transparens!
Vi förstår att våra kunder vet hur sina professioner fungerar, men kanske inte alltid är insatta i, eller har tid att sätta sig in i ekonomi och regelverk.

Det är här vi kommer in med utbildning gällande regler/avtal och hur man på bästa sätt arbetar utifrån dessa.

formacion9b4b