Saltar al contenido

Cookies

 

Rättsligt meddelande

Generell information om webbplatsen

För att uppfylla bestämmelserna i lagen 34/2002, 11 juli, om företags service avseende tjänster och e-handel (LSSICE) listas informationen om webbplatsen www.beac-es.com här nedan.

Vårt företag uppfyller kraven i lagen 03/2018 om dataskydd och garanti för digitala rättigheter.

Företagsnamn: BEAC Mundial SL N.I.F: B76317734, registrerad i handelsregistret i Las Palmas, Gran Canaria, Volym 2192, Företagsregister, Folio 211, sida 54152. Adress: Avenida de Tirajana 37, Edificio Mercurio, Torn 1, lokal 3J, 35100, Las Palmas, Gran Canaria, Spanien. Telefon: +34 828 789 192. E-post: info@beac-es.com

Användning av webbplats

Webbplatsen www.beac-es.com erbjuds för informationsändamål i relation till den aktivitet som utförs av BEAC Mundial SL, hädanefter/nedan BEAC Mundial. Genom att komma åt och surfa på denna webbplats, accepterar användaren användningen av webbplatsen i enlighet med gällande lagstiftning hela tiden, och till villkoren som fastställs i detta juridiska meddelande, samt moral och gott uppförande som allmänt accepteras och den allmänna ordningen.

Användaren är ansvarig gentemot BEAC Mundial och/eller tredje part för eventuella skador som kan orsakas till följd av brott mot nämnda skyldigheter.

Integritetspolicy

Vem ansvarar för behandlingen av dina uppgifter?

BEAC Mundial SL N.I.F B76317734 registrerad i handelsregistret i Las Palmas Gran Canaria,
Volym 2192, företagsregister, Folio 211, sidan 54152.
Adress: Avenida de Tirajana 37, Edificio Mercurio, Torn 1 Lokal 3J, 35100 San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas, Gran Canaria, Spanien. Telefon: +34 828 789 192.
Kontaktadress: Avenida de Tirajana 37, Edificio Mercurio, Torn 1 lokal 3J, 35100 San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas, Gran Canaria, Spanien.
Telefon: +34 828 789 192, e-post info@beac-es.com

I vilket syfte behandlar vi dina personuppgifter?

För att uppfylla de avtalsenliga åtagandena vid köp av våra produkter eller tjänster.

De personuppgifter som tillhandahålls oss kommer att behandlas för att identifiera Er som användare av vår webbplats och för att hantera utvecklingen, uppfyllandet och genomförandet av avtalet om produkter eller tjänster som Ni har köpt. Uppgifterna kommer att lagras så länge som vår affärsrelation upprätthålls och när den är avslutad kommer den att blockeras under en period av fyra år för eventuella anspråk som kan uppstå. Den rättsliga grunden för behandlingen av denna information är att uppfylla de avtalsenliga skyldigheter som Ni åtar er när Ni köper våra produkter.

För att skicka information eller för att komma i kontakt med Er för att förbättra Er upplevelse när Ni besöker vår webbplats.

Vi kan kontakta Er via e-post, samtal, textmeddelanden eller andra likvärdiga elektroniska meddelanden för våra produkter, uppdateringar, incidenter eller för informativa meddelanden relaterade till användningen av vår webbplats, när det är nödvändigt för korrekt användning av våra tjänster.

Dina personuppgifter kan också användas i syfte att skapa användarprofiler (för vilka vi använder segmenteringsförfaranden baserade på kön, intressen eller köpbeteende), och för att skicka Er (på elektronisk väg, post eller telefon, inklusive textmeddelande eller annat liknande meddelanden) personlig kommersiell information, som kan vara av intresse för Er, om de produkter eller tjänster som är relaterade till de som erbjuds av BEAC Mundial, förutsatt att Ni har gett Ert samtycke genom att markera prenumerationsrutan till våra nyhetsbrev. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna för detta ändamål är att ge oss Ert samtycke genom att markera prenumerationsrutan. Det är därför nödvändigt att Ni markerar den här behörighetsrutan om Ni vill att vi ska använda dina uppgifter för detta ändamål.

Vi informerar Er om Ni kan återkalla behandlingen av Era uppgifter för detta ändamål genom att skicka e-postmeddelande till: info@beac-es.com eller avsluta de kommersiella aviseringarna via länken som visas i våra nyhetsbrev.

När Ni begärt att avsluta/avbryta era uppgifter kommer de att sparas under en period av tre år, endast tillgängliga för offentliga förvaltningar och domstolar, för att kunna delta i alla möjliga fordringar innan de raderas.

Dina rättigheter i förhållande till personuppgifter

Du kan utöva rättigheterna till tillgång, rättelse, radering, invändning, begränsning av bearbetning och portabilitet av uppgifterna, genom att ladda ner de formulär som Ni måste fylla i och skicka tillbaka till oss med en kopia av ditt DNI eller pass, antingen till vår postadress eller e-post.

Tillgång

Rättelse

Radering

Begränsning av databehandling

Invändningar

När vi tagit emot dokumentationen kommer vi att fortsätta med dina rättigheter inom de lagligt fastställda tidslinjerna. Om Ni inte skulle vara nöjd med utövandet av dina rättigheter kan du lämna in en ansökan till kontrollmyndigheten, den spanska dataskyddsmyndigheten (Agencia Espanola de Protección de Datos) på www.agdp.es

Länkar till tredje part

När det gäller länkar till tredje part kommer användaren att omfattas av användarvillkoren och sekretesspolicyn för den nya webbplatsen, och användaren accepterar att BEAC Mundial SL inte kommer att vara ansvarig eller ha några juridiska skyldigheter för användaren av sådana webbplatser.

Upphovsrätt

Hela innehållet på denna webbplats: kommersiella namn, distinkta tecken, beskrivningar och egenskaper, text, bilder, grafik, märken, logotyper, knappar, mjukvarufiler, färgkombinationer samt struktur, val, arrangemang och presentation av dess innehåll är skyddad av den spanska och internationella lagen om immateriella och industriella äganderättigheter på www.beac-es.com, såväl som till de delar som finns i den. Det är därför förbjudet att ladda ner (med undantag för den tillfälliga nedladdningen från webbplatsen till datorns hårddisk eller proxyservrar) att kopiera, använda, distribuera, återanvända, explodera, återskapa andra kopior, maila, skicka, för att ändra, överföra eller någon annan handling som görs med hela eller delar av informationen på denna webbplats, utan det uttryckliga medgivandet från BEAC Mundial.

Ändringar av användarvillkoren och sekretesspolicyn

BEAC Mundial förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren och sekretesspolicyn när det anses vara lämpligt. Användaren samtycker till att granska innehållet i användarvillkoren och sekretesspolicyn, eftersom de kan ändras utan förvarning. På samma sätt förstår och accepterar användaren varje klausul i detta dokument. Det är användarens hela ansvar att granska villkoren som nämns ovan.